•  
 • Home >> Free Data Online >> Content
 • Title Provincial Boundary
  Type zip
  Format Shape
  Date 01/14/2002
  Place China Data Center, 1080 S. University Ave, Ann Arbor, MI 48109
  Languages English
  Source Digital Map Database of China
  Description At present the country has 4 municipalities of Beijing , Tianjin, Shanghai and Chongqing; 23 provinces of Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong,Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, and Taiwan; 6 autonomous regions of Nei Mongol, Guangxi, Xizang, Ningxia, Xinjiang; Macau and Hongkong Special Administrative Region.
  Content Fields: Prov-id, Code, Name, Pyname, Capname, Pycapname, Topicname
  Contact China Data Center 1080 S. University Ave Ann Arbor, MI 48109 chinadata@umich.edu
  URL http://141.211.142.21/chinadata/umuser/gis/zip/prov.zip
  File Name Province.shp.zip
  Contributor Chenlu Hou
  Last Update 2002-01-14
China Data Center,330 Packard Rd, Ann Arbor, MI 48106-1248, T: (734)647-9610:F: (734)763-0335; Email: chinadata@umich.edu  Admin